L’Ajuntament de Valls ha incorporat al geoportal web un nou visor. Aquest nou servei que s’ha activat és el Geoportal Urbanístic – POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Valls). El nou geoportal inclou tota la informació del POUM que va ser publicada a l’agost de 2021 al DOGC amb l’acord de conformitat de la Comissió del Territori de Catalunya del text refós del POUM de Valls.

PUBLICITAT

El visor, pioner a Catalunya, està dissenyat amb tecnologia GIS (sistemes d’informació geogràfica) i queda inclòs en l’eina corporativa de gestió d’informació geogràfica. L’eina està concebuda perquè es pugui consultar des de l’ordinador, el mòbil o una tauleta de forma senzilla i efectiva, amb moviments efectius. S’ha dissenyat pensant que sigui consultable per tothom, no exclusivament per a tècnics, sinó a la mà de tota la ciutadania. El servei facilitarà la tasca dels tècnics municipals i fomentarà l’autogestió per part dels particulars i professionals que cerquin informació sobre el planejament municipal.

La regidora de Transparència, OAC i TIC, Núria Gavarró, afirma que amb aquest nou servei segueixen desplegant les polítiques iniciades a principi de mandat.

Per la seva part, la regidora d’Urbanisme, Sònia Roca, destaca que el nou visor permetrà agilitzar més els processos que, fins al moment, només es feien de forma presencial.

El POUM determina les línies bàsiques de desenvolupament del municipi per un període aproximat de 20 anys. En aquest sentit, estableix les directrius en àmbits urbanístics, de creació de sòl residencial i industrial, mobilitat i infraestructures, equipaments i protecció del patrimoni arquitectònic, paisatgístic i ambiental.

PUBLICITAT