L’Agència Catalana del Consum es va reunir amb l’Ajuntament de Valls el passat 25 de gener, després de rebre diverses consultes i queixes de persones afectades pels canvis de programació dels esdeveniments organitzats en el marc de les Festes Decennals de la Candela de Valls.

PUBLICITAT

En el marc d’aquesta reunió, l’Agència va informar dels drets dels consumidors davant els possibles canvis en la programació de les festes, així com de les obligacions per part de la Fundació organitzadora. Finalment, es va acordar que el consistori tractarà cada una de les reclamacions rebudes per tal de trobar una solució satisfactòria per a cada cas plantejat.

Les persones que havien adquirit entrades i abonaments per a les festes, posaven de manifest l’oposició per part de l’organització a assumir el reemborsament dels imports abonats, després d’haver anunciat canvis essencials en els espectacles, com ara dates i horaris diferents als inicials o la modificació dels artistes.

Les persones consumidores tenen dret a reclamar el reemborsament de l’import que hagin abonat en el cas que un espectacle o activitat se suspengui per part de l’organitzador, o bé en el cas que hi hagi una modificació essencial de les condicions inicials, com ara un canvi de la data o l’horari previstos inicialment o un canvi dels artistes principals o caps de cartell.

Quan es vulnera aquest dret, en primer lloc cal reclamar a l’empresa organitzadora de l’esdeveniment. Si no s’obté resposta en el termini d’un mes, o la resposta no és satisfactòria, es pot adreçar una reclamació a l’organisme de consum municipal, comarcal o a l’Agència Catalana del Consum.

Cal recordar que quan es compren per internet entrades per a concerts i espectacles, és imprescindible fer-ho únicament des dels webs i els comptes dels artistes, els promotors o els venedors oficials i desconfiar sempre dels primers resultats dels cercadors d’internet, ja que podrien tractar-se de webs de revenda d’entrades amb preus molt superiors i que ofereixen menys garanties.

PUBLICITAT