El ple de l’Ajuntament de Valls d’aquest dilluns 28 de febrer ha aprovat la modificació de l’ordenança fiscal número 4 que regula l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa humana urbana.

PUBLICITAT

A partir d’aquests canvis, hi haurà una rebaixa dels ingressos a les arques municipals de l’ordre del 25% menys que fins ara. Ho explica el regidor d’Hisenda, Finances i Contractació, Martí Barberà.

La plusvàlua és un impost que s’aplica a l’increment del valor dels terrenys quan es produeix la transmissió de la propietat, ja sigui per donació o compravenda. L’Estat ha fet efectius els canvis a partir de les sentències del Tribunal Constitucional del novembre de l’any 2021, que dictaminaven que el càlcul d’aquest impost estava desfasat.

La nova llei preveu que en el cas que el valor de l’immoble no s’hagi vist incrementat entre el moment de la compra i la venda, no s’haurà de pagar la plusvàlua. El coeficient màxim de càlcul serà del 0,45% i el mínim el 0,14, quan fins ara era del 2,7.

PUBLICITAT