Enguany es compleixen 10 anys des que la deixalleria municipal de Valls va introduir, a través del projecte “Mobles Solidaris”, el concepte de reutilització de materials. La iniciativa ha permès destinar a persones i famílies vulnerables derivades a través de Càritas, la Taulada, Creu Roja i els Serveis Socials municipals, aquells materials que arriben a la deixalleria però que són fàcilment recuperables, sense necessitat reparació.

PUBLICITAT

Com a novetat d’aquest any 2022, l’Associació Egueiro s’incorpora al llistat d’entitats que participen en aquest projecte, de tal manera que els seus usuaris també podran sol·licitar els materials reutilitzables en cas que els necessitin. Escoltem la valoració de seu president, Jaume Vilanova

El projecte té un doble vessant: en primer lloc social i econòmic, ja que permet recuperar recursos per a persones en situació de vulnerabilitat i, a la vegada, té també un objectiu ambiental, el qual permet reduir la quantitat de residus que són incinerats. 

Es tracta d’una iniciativa consolidada i, durant els anys 2020 i 2021, s’han realitzat diverses millores a la deixalleria per tal de potenciar encara aquesta via.

Així, s’ha millorat l’espai per aconseguir unes millors condicions d’emmagatzematge amb la instal·lació d’un tancament que facilita la neteja i la seguretat.

D’altra banda, s’ha redissenyat la imatge per tal de crear “l’Espai R”, que inclou el “Banc de Materials Reutilitzables” i “l’Espai Repara”. En aquest sentit, s’han creat noves vies per a la reutilització. Així, si fins ara només s’aprofitaven els materials que no necessitaven reparació, però que actualment també es reparen.

En primer lloc, es realitza la reparació de determinats objectes que es van seleccionant el petit magatzem de l’Espai Repara.

Per dur-ho a terme s’ha signat un conveni amb l’Associació Egueiro que realitza treballs de reparació, per exemple, de fusteria, metall o pintura, entre d’altres. Una segona línia és la reparació d’aparells elèctrics i electrònics, bàsicament electrodomèstics que són reparats a través d’un gestor de residus especialitzat.

Per últim, aquells objectes que al cap d’un temps no han tingut sortida a través del projecte “Mobles Solidaris” són oferts a la població general a través de la Recicleria Digital, una comunitat que a través de Telegram que compta amb més de 500 usuaris.

Entre els avantatges d’aquest servei, cal destacar que tots els usuaris que portin materials reutilitzables a la deixalleria també comptabilitzen com a aportacions i es poden beneficiar així dels descomptes a la taxa de residus. Escoltem el regidor de Serveis Ambientats de l’Ajuntament de Valls, Martí Barberà.

Durant aquests deu anys, s’ha aconseguit reaprofitar 1300 objectes destinats a un total de 883 usuaris, tant persones procedents d’entitats socials com usuaris de la Recicleria Digital.

PUBLICITAT