L’Ajuntament, a través de la Regidoria d’Afers Socials, ha signat aquest dimecres el conveni anual amb Càritas Interparroquial de Valls pel qual l’entitat rep una subvenció de 37.500 euros per sufragar cinc programes que fomenten l’accés, la integració social i l’autonomia de les persones en situació d’exclusió social. Entre aquests projectes, destaca el d’ajuda alimentària amb una aportació de 14.000 euros, que té com a objectiu atendre les persones amb especials dificultats socioeconòmiques a fi de garantir-los la cobertura de necessitats bàsiques d’alimentació durant tot l’any.

PUBLICITAT

El projecte de pisos d’urgència social, amb una aportació de 12.500 euros, té l’objectiu de garantir l’ús d’un habitatge a persones i famílies per motius conjunturals o d’urgència.

El projecte de suport a la realització d’estudis postobligatoris, amb una assignació de 4.000 euros, és un suport econòmic per al finançament de despeses derivades de la continuïtat en el procés formatiu, superada la fase d’educació obligatòria.

El quart projecte que Càritas Interparroquial de Valls atén amb l’aportació de l’Ajuntament de 2.000 euros és el de prevenció de la pobresa energètica. Mitjançant microcrèdits reintegrables i ajuts a fons perdut, es finança la compra d’electrodomèstics d’eficiència energètica.

L’últim programa que es finança és el de Llet i farinetes, dotat amb 5.000 euros, per garantir l’alimentació i productes d’higiene infantil a nadons de 0 a 2 anys.

Els programes poden estar vinculats econòmicament entre ells per necessitats del propi projecte i d’adaptació a la realitat del moment de manera que el còmput global de la subvenció sigui de 37.500 euros. El conveni, que han signat la regidora d’Afers Socials, Teresa Rull, i el director de Càritas Interparroquial de Valls, Joaquim Calvo, és de caràcter anual i té vigència fins el 31 de desembre.

PUBLICITAT