L’Oficina AceleraPyme Cambra Valls és el punt de trobada físic i virtual de les empreses de la demarcació per tal d’assesorar-les en el seu procés de transformació digital. L’oficina posa a disposició totes les eines de transformació digital que les PIME i autònoms necessiten.

PUBLICITAT

Aquest espai ofereix suport en la realització del diagnòstic de l’estat de digitalització de l’empresa, el pla d’actuació a realitzar i en la implementació o desplegament de la solució.

Les empreses de l’àrea de Valls i l’Alt Camp reben atenció directa i individualitzada de forma presencial a la seu de la Cambra de Valls, o mitjançant els espais virtuals dels quals disposa. Amb aquesta oficina es millorarà la competitivitat de les empreses a través de la digitalització.

Així doncs, es consolida l’aposta de la Cambra de Comerç de Valls per la indústria 4.0 i la digitalització de les empreses del territori. L’Oficina Acelerapyme Cambra Valls neix amb l’objectiu d’impulsar la transformació digital mitjançant l’adopció d’una cultura, ús i aprofitament permanent de les TIC en les estratègies empresarials per tal de millorar la seva competitivitat. Aquest projecte compta amb la col·laboració de Cámara de España y Red.es, i està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

PUBLICITAT