El Club Esportiu Popular del Casal La Turba, vinculat a la Comunalitat de Valls, és un espai per a la pràctica esportiva autoorganitzada i no competitiva. El Club Esportiu Popular no només té per objectiu ser un espai on es practiqui l’esport des d’un vessant no competitiva sinó que també vol esdevenir una eina d’inclusió social que fomenti el sentiment de comunitat entre les persones que hi participen així com amb el mateix Centre Històric.

PUBLICITAT

Al mateix temps vol convertint-se en un espai de trobada, d’organització d’altres activitats externes a les esportives, un espai de construcció de xarxes de bon veïnatge, així com un espai de conscienciació dels valors propis d’una comunitat cohesionada, que són al mateix temps els propis del Casal.

El Club Esportiu compta amb diverses seccions, algunes de les quals funcionaran de forma autònoma, com ho són la secció de córrer i la de muntanya, i d’altres que comptaran amb especialistes que guiaran les activitats a desenvolupar, com en el cas de les seccions de Defensa Personal, Boxa i Hipopressius.

Per tal de presentar el Club Esportiu Popular el Casal La Turba ha organitzat el proper dissabte 17 setembre a partir de les 10 h d’una jornada temàtica al seu local al carrer dels Metges, 17. En primer lloc, a partir, es farà una sessió informativa sobre el Club Esportiu Popular i el seu funcionament; seguidament, es comptarà amb la participació d’altres experiències d’arreu de Catalunya en un debat sobre “Els gimnasos Populars com a eina per potenciar el creixement col·lectiu i el vincle amb la comunitat” i, finalment, es durà a terme una demostració esportiva de les seccions de boxa i defensa personal.

PUBLICITAT