L’Ajuntament de Valls ha iniciat la instal·lació de nous contenidors de roba i calçat en diversos carrers amb l’objectiu de garantir que la gran majoria de zones de la ciutat comptin amb un a menys de 150 metres dels habitatges. En total, amb l’ampliació aquests dies amb 9 contenidors addicionals, la xarxa per a la recollida de roba i calçat s’ampliarà fins a 41 contenidors, en una iniciativa que comptarà amb una campanya informativa de la regidoria de Sostenibilitat i Serveis Ambientals.

PUBLICITAT

Els nous contenidors se situaran al passeig Tarradellas del Fornàs, al camí de Freixa, a la muralla de Sant Antoni, al Pati, a la plaça dels Quarters, carrers Avenir, Mestral, Freixa i, a Picamoixons, al carrer Rocabruna. Les estratègia per a la prevenció i gestió dels residus tèxtils (roba i calçat usats) a Catalunya van encaminades cap a la producció tèxtil sostenible, el consum responsable de productes tèxtils, incrementar la recollida selectiva fins al 30%, gestionar de forma transparent i eficaç aquests residus i i assolir un alt nivell de valorització de manera sostinguda i de proximitat.

S’estima que a Valls es generen cada any 636 tones de residus tèxtil, és a dir, 25Kg de roba i calçat usats per habitant. No obstant això, les dades de recollida mostren que l’any 2021 tot just es van recollir de forma selectiva 98 tones de roba, poc més del 15% del total. La normativa europea estableix que per a l’any 2025 s’ha de recollir el 55% del residu tèxtil generat, el que a Valls implicaria arribar a recollir 350 tones.

PUBLICITAT