L’Oficina Local d’Habitatge de Valls ofereix el servei d’assessorament i gestió de diferents línies d’ajuts convocades per l’Agència d’Habitatge de Catalunya de la Generalitat. A hores d’ara, el govern català té obertes les línies d’ajuts per al pagament de lloguer per a persones de 36 anys a 64 anys i les subvencions per obres en immobles on visquin persones grans. Es poden demanar de manera presencial a la seu de la plaça Sant Jordi o telemàticament mitjançant la pàgina web.

PUBLICITAT

En concret, pel que fa a la convocatòria de subvencions per a obres d’arranjament en l’interior d’habitatges per a persones grans, les sol·licituds es poden presentar fins el proper 30 de juny. Aquesta línia d’ajuts està destinada a unitats de convivència que incloguin entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, que tingui el seu domicili habitual o permanent a l’habitatge que s’arranjarà, i a les quals les obres de reforma beneficiïn directament.

En aquests casos, l’habitatge objecte de la subvenció ha de ser el seu domicili habitual i, a més de l’edat, el beneficiari ha de complir alguna de les condicions següents: no tenir prou autonomia per realitzar activitats d’higiene, alimentació, mobilitat o similars o bé tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% o tenir reconeguda una pensió d’incapacitat permanent o dependència. També la concessió dels ajuts tindrà en compte els ingressos màxims de la unitat de convivència.

D’altra banda, també està oberta fins el 12 de maig la convocatòria d’ajuts per al pagament de contractes en règim de lloguer o també de cessió d’ús d’habitatge per a les persones d’entre 36 i 64 anys. Les rendes dels contractes no poden superar els 600 euros i, en el cas de les famílies nombroses, monoparentals o unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros.

PUBLICITAT