Pla obert d'un dels avions de Ryanair aterrats a l'Aeroport Girona-Costa Brava amb la torre de control de fons el 2 d'octubre de 2019 (Horitzontal)

La convocatòria d’eleccions generals al 23 de juliol de manera sobtada per part de president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va generar moltes preguntes. Entre aquestes, a causa que els comicis cauen en plena temporada de vacances d’estiu, és què fer en el cas de ser escollit per ser membre d’una mesa electoral i tenir ja contractats vols o allotjaments en aquell dia.

Pla obert d'un dels avions de Ryanair aterrats a l'Aeroport Girona-Costa Brava amb la torre de control de fons el 2 d'octubre de 2019 (Horitzontal)
PUBLICITAT

Davant d’aquesta situació, la persona disposa de 7 dies per presentar al·legacions davant de la Junta Electoral de Zona (JEZ) corresponent al municipi. En aquesta s’ha d’acreditar i demostrar documentalment la coincidència del servei contractat amb la jornada electoral, així com els perjudicis econòmics en cas de suspensió. Aquest fet coincidiria amb el supòsit que recull la Instrucció 6/2011 de la Junta Electoral Central sobre impediments i excuses justificades per als càrrecs de President i Vocal de les Meses Electorals on un dels motius és per “esdeveniments familiars d’especial rellevància, que resultin inajornables, o en què l’ajornament provoqui perjudicis econòmics importants”. A més, un cop presentada l’al·legació és recomanable contactar amb l’empresa que contractada per comunicar-li la situació.

En el cas que la JEZ rebutgi l’al·legació, s’haurà de reclamar a l’empresa a través d’un mitjà que deixi constància (correu electrònic, fulls oficials de reclamació, formulari web, etc) un canvi de dates, un reemborsament en forma de val o una devolució de l’import efectuat. Si no es rep una resposta satisfactòria, el més recomanable és posar-se en contacte amb l’Agència Catalana de Consum o algun organisme representant dels consumidors com les Oficines de Consum comarcals que tractaran de resoldre la situació a través de la mediació entre ambdues parts implicades.

PUBLICITAT