EL banc de recursos tècnics de Salut de Valls ha ofert més d’una vintena de recursos durant el primer trimestre de funcionament del servei. Així, s’han cedit seients giratòris, llits articulats, caminadors, cadires de dutxa o cadires de rodes, entre d’altres. Les persones que hi han accedit paguen una fiança d’entre cinc i cinquanta euros per utilitzar l’aparell, que es retornen quan l’usuàri retorna l’element prestat. Segons Laura López, Tècnica del Pla Local d’Inclusió, els resultats del banc són positius.
Els recursos del banc és material ortopèdic que prové, d’una banda, de la subvenció de 10.700 euros de l’Ajuntament de Valls. D’altra banda, també es nodreix de la ciutadania que pugui tenir material a casa que ja no fa servir i que dóna solidàriament al banc de recursos. I és que tothom pot accedir al servei, des de persones grans a joves.
Per accedir als recursos doncs, s’ha de comptar amb un informe mèdic que justifiqui la necessitat d’utilitzar un dels aparells, realitzat per un servei sanitari. La solicitud s’ha de dirigir a les dependències de la residència Montserrat Quadrada. Així doncs, de cara al futur, la prioritat és poder ampliar els recursos dels que es disposa.
La creació del banc de recursos tècnics de Salut de Valls va ser la proposta més votada dels pressupostos participatius de 2017, i la gestionen l’Ajuntament de Valls, amb la col·laboració de la undació Vilaniu i l’Associació Egueiro.
PUBLICITAT